02-01-2017

Jubilæumsskrift redigeret januar 2017

VEDBÆK HAVN´S FRITIDSFISKER LAUG

VHFL

35. ÅRS JUBILÆUMSSKRIFT.

LIDT HISTORE.

VHFL blev stiftet i 1977 af fritidsfiskere. VHFL er medlem af Dansk Amatør Fiskerforbund DAFF. Med sine ca. 100 medlemmer, er VHFL i dag den største lokalforening i DAFF.

VHFL er den eneste lokalforening i DAFF, hvor både bund-garnfiskere, stangfiskere, sportsfiskere, trollingfiskere og ikke mindst erhvervsfiskere, lever sammen side om side med en givtig og venskabelig omgangstone.

VHFL´S AKTIVITETER.

VHFL´s aktivitetsprogram er og har været bredt gennem årerne. Vi giver nogle smagsprøver nedenfor.

UDSÆTNING AF FISKEYNGEL.

De sidste 10. år har VHFL hvert år udsat fiskeyngel i Øresund – især åleyngel men også pighvar. Udsætningen sker i samarbejde med DAFF, der hvert år sammen med Fiskeri Ministeriet ansøger EU om tilladelse til udsætning.

Midlerne til fiskeyngel – udsætningen, kommer fra fisketegnsafgifterne. Der på landsbasisandrager 30. mil. Dkr. om året Da VHFL er den største lokalforening i DAFF, bidrager vi mest, og har derfor den største udsætning af yngel i Dkr., samtidig har vi i ”vores del” af Øresund store forekomster af ålegræs (snart en sjældenhed i Danmark) – dette giver sammen med den store vandudskiftning, ideelle opvoksnings betingelser for fiskeyngel. I gennem årerne har VHFL udsat mere end 300.000 stk. fiskeyngel.

Åleynglen indfanges i Biscayen (0,2 g. pr. stk.) transporteres til Billund, hvor ynglen i lokale dambrug vokser til 4 –5 g. pr. stk. I juni/juli fragtes de så til udsætning. VHFL får hvert år maksimal tildeling.

Ål er som bekendt en truet fiskeart, men både fritids – og erhvervsfiskere har registreret et markant løft i fangsterne bl.a. p.g.a. udsætningerne.

Vi har været oppe på en årlig kvote på ca. 30.000 stk. fiskeyngel til udsætning. Også i år kæmpes der en indædt kamp med EU om, at få maksimal tildeling.

FISKEKONKURRENCER

VHFl´s medlemmer fisker fra egne både og fra fisker – bådene ”Jaws” og ”Skjold”. VHFL´s medlemmer vinder hvert år i flere fiskekonkurrencer i øresundsregionen. Herudover er der også arrangeret fisketure til andre dele af landet.

I December 2011 fangede ”Fisker Jens” den sjældne Klumpfisk, den vejede ca.20 kg., var91 cm. høj og75 cm. lang. Klumpfisk kan veje op til 2,3 ton. Fisken blev døbt ”Erik Motor” og er i dag på Nordsøen Oceanarium, hvor den hygger sig med 2 andre Klumpfisk. Her i 2012 ”Erik Motor´s” vægt steget til ca.30. kg. 

DEN ÅRLIGE HAVNEDAG I VEDBÆK - er også børnenes dag.

VHFL medlemmer og erhvervsfiskerne stiller nogle store bassiner op indeholdende forskellige fisk fanget i Øresund. Bassinerne er et meget populært indslag i Havnedagen, flokke af ivrige børn prøver at fange fisk og krabber med hjemmelavede agn, - og ikke mindst er krabbe væddeløbet meget spændende.

VHFL´s  ÆRESPRIS

I anledning af VHFL´s 35 års jubilæum, blev der stiftet en ”Ærespris”, der tildeles et medlem, der har gjort noget særligt for Fiskeri Lauget i Vedbæk området, til lands eller søs, eksempelvis har gjort årets største eller mest eksotiske fangst. 

Vinderen i 2012 blev ”Fisker Jens” der ikke alene har faget den eksotiske Klumpfisk i 2011, men også har været ildsjælen i restaureringen af den gamle stejleplads.

LAUGET´S HUS. 

Omdrejningspunktet i alle VHFL´s aktiviteter er Lauget´s Hus på Vedbæk Havn.

Til disposition i huset findes automater med drikkevarer, fuldt monteret køkken med tilhørende service, toilet, internet og fjernsyn. 

 SKURET.

I selve havneområdet har klubben råderet over et lille lokale på20 m2. med 16 skabe, hvor fiskegrejet kan opbevares. Skuret deles med erhvervsfiskerne. I daglig tale kaldt ”Skuret”. Skuret har ikke indlagt vand, og derfor hverken køkken og toilet faciliteter.

 

DET SCOCIALE LIV – Medlemskabet. 

VHFL har en meget vidtforgrenet medlemsskare, fra ”den lille mand” der uheldigvis er blevet arbejdsløs eller førtidspensionist, over forskellige funktionærer, til de øverste lag i samfundet, repræsenteret ved f. eks læger, professorer og direktører.

VHFL er derfor et sted, hvor medlemmerne kan komme og møde ligesindede såvel som andre samfundsgrupper, man ellers ikke ville støde på i venskabelig sammenhænge.

I VHFL mødes medlemmer, der har brug for et ”værested” såvel som medlemmer der har behov for at møde ”almindelige mennesker” til en snak om livets gang, alle former for fiskeri – snak, Øresunds udvikling, sund- og havnemiljø og samfundsforhold generelt 

VHFL har gjort meget for ikke ”bare” at være et såkaldt værested, men også for, ikke kun være et sted for ”overklassen, som mange af sejlklubberne desværre ofte udvikles til.

For at blive medlem af VHFL, skal man acceptere Klubbens vedtægter, og endelig gøre noget for at ”falde ind” med Klubbens allerede værende medlemmer, og samtidig være indstillet på, at gøre en frivillig indsats i dagligdagen. 

Seneste kommentarer

18.08 | 08:54

T/O.
Der er sket ændring i vedtægterne efter afstemning på sidste generalforsamling.
Ændringerne kan ses §6 stk.2 og stk. 6 i vedtægterne.

01.05 | 09:23

Det er rigtigt godt

01.05 | 07:34

Ser godt ud

10.06 | 09:39

Taf for udsøgt mad i udsøgt selskab på pinsedagen 2019.
Venligste hilsener
Kirsten og Eskil

Del siden