21-07-2012

Fritidsfiskerne undrer sig

Bo Fogtmann, Skovkanten 39, 2850 Nærum, skriver i Rudersdalavisen:

Jeg er medlem af Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug (VHFL), en meget aktiv forening med godt 200 medlemmer. For at blive medlem skal man naturligvis have fisketegn, og langt hovedparten af medlemmerne er aktive fritidsfiskere enten fra egen båd eller fra klubbens dieseldrevne jolle, som alle kan låne. Vi har dog også en antal pensionister, de fleste er enlige over 70 år, som medlemmer. Har man været medlem over 5 år bliver man kontingentfri ved de 70 år. Disse medlemmer har godt af at komme hjemmefra, i foreningens lokaler på første sal i det hvide hus overfor Hotel Marina, kan de læse aviser eller se tv og tale med ligesindede om vind og vejr. Vi tror, at kommunens budget for hjemmehjælp bliver mindre herved.
Vi deltager i nationalt samarbejde om fiskeri gennem Dansk Amatørfiskerforening og i Øresundsregionen. Foreningen har også netop fået en danmarksmester og har for nylig udsat 8000 stk. åleyngel i Øresund.
I over 35 år har vi haft lokaler på 1. sal i det hvide hus. I stueetagen har kommunens fritidsdykkere deres lokaler og installationer. Vi bekoster naturligvis selv indretning og vedligeholdelse og har rengøring hver uge. Lokalerne benyttes flittigt dagligt og til vore mange traditionelle arrangementer året rundt. Herudover har vi et mindre lokale på havnen primært til opbevaring af fiskeredskaber. Har man lyst til at blive en del af dette fællesskab, kan man se mere om os på vor fine hjemmeside.  www.vhfl.dk  Nok om os og til sagen:


Vibeke Peschardt har som høvding for vinterbaderne tilkendegivet, at kommunen har tilbudt vinterbaderne hele huset på Strandvejen 366 som klubhus. Hun har samtidig erklæret sig inhabil i behandlingen af sagen i kommunalbestyrelsen. Dette er der jo ingen begavede personer, der tror på. I et brev til Vikingerne dateret 26. marts 2012 meddeler Vibeke medlemmerne at, citat: "Kommunen har givet os lov til at disponere over hele huset". Dette blev først behandlet og konfirmeret i et kommunalbestyrelsesmøde den 28. marts, så høvdingen har også evner som vølve, som kan spå om fremtiden. Uden naturligvis at involvere sig i sagsbehandlingen og deltage i mødet, kunne hun forudsige resultatet! Det forlyder jo, at der er foretaget en handel med Vibeke om havnens udvidelse, men dette er måske normal politik.
Vor i øvrigt udmærkede borgmester har i et indlæg i Frederiksborg Amts Avis sagt: "Borgerne bliver inddraget og hørt, og at det er kommunalbestyrelsens helt særlige ansvar og opgave at sørge for, at der gælder lige ret for alle og at ingen får fordele på andres bekostning". Ifølge referat fra havnens samarbejdsudvalg fra et møde på rådhuset vil borgmesteren sørge for og bekoste nye lokaler til dykkerne, men ikke til fritidsfiskerne. Er dette ikke i modstrid med udsagnet?
Vi kender jo rigtig mange vikinger. De fleste vil helst blive i huset på stranden. Hvorfor dog rive et pænt og velfungerende hus ned, et hus der ikke mispryder området. Dette skrevet af en viking den 26. juni i denne avis, skriveren bemærker, at den hvide villa er helt uegnet til vikingerne. Alt hvad der drøftes nu, vil jo blot gøre det hele dyrere for foreningerne og kommunen.
På amerikansk er der et fornuftigt ordsprog: If it ain´t broke, don´t fix it. Så hvorfor lave om på et velfungerende foreningsmiljø på havnen til skade for flere hundrede borgere. Fra vort domicil kan vi jo se omfanget af aktiviteterne hos vinterbaderne, og kan derfor ikke forstå, hvorfor de skal have hele vort og dykkernes hus, og nægter at indgå i en forhandling om en fornuftig deleordning til alles fordel. Spar dog en masse flytte- og indretningsomkostninger for kommunen og de 3 foreninger.

Seneste kommentarer

18.08 | 08:54

T/O.
Der er sket ændring i vedtægterne efter afstemning på sidste generalforsamling.
Ændringerne kan ses §6 stk.2 og stk. 6 i vedtægterne.

01.05 | 09:23

Det er rigtigt godt

01.05 | 07:34

Ser godt ud

10.06 | 09:39

Taf for udsøgt mad i udsøgt selskab på pinsedagen 2019.
Venligste hilsener
Kirsten og Eskil

Del siden