26-08-2012

Usagligt angreb

Leif A.B.C. Hansen, Kohavevej 16, 2950 Vedbæk skriver i Rudersdalavisen:

Som medlem af Vedbæk Vikingelaug, er det trist at se den både usaglige  og følelsbetonede debat som fritidsfiskerne fører m.h.t. vikingelavets overtagelse af deres nuværende klubfaciliteter på Vedbæk Nordstrand. Dette senest ved Bo Fogtmanns [BF] indlæg 02.08.12, hvor han retter grove beskyldninger mod Vibeke Peschardt [VP] m.h.t. hendes habilitet i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af sagen. Det skal i denne forbindelse bemærkes - som BF skriver – at der naturligvis er en del vikinger der er modstandere mod at miste de nuværende faciliteter.

Jeg har, på baggrund af mangeårig involvering i lokalpolitik, et temmelig godt kendskab til lokalpolitikerne og deriblandt også VP. Jeg har ligeledes haft flere samtaler med VP vedr. sagen og især hendes vanskelige rolle som både lokalpolitiker og høvding i Vedbæk Vikingelaug. Jeg er på denne baggrund helt sikker på, at hun har erklæret sig som inhabil i alle henseende når sagen har væren drøftet og behandlet, både på rådhuset og udenfor.

Det anstændige ville derfor være at BF trak sine udokumenterede beskyldninger tilbage, både overfor VP og alle os andre ”mindre begavede”. Jeg har fuld forståelse for fritidsfiskernes modvilje mod at miste deres nuværende faciliteter og ønsker dem al mulig held med at få et tilfredsstillende alternativ. Jeg vil umiddelbart mene, at det skulle være en fordel og mere naturligt for dem at være i nærheden af deres udstyr og både, f.eks. på selve havnearealet.

Stranden må utvivlsomt være det naturlige sted for vinterbaderne. Det skal til sidst bemærkes, at vikingelauget på nuværende tidspunkt har cirka 350 medlemmer og en venteliste på over 100 lokale personer. Dette må forventes at indgå i kommunalbestyrelsens beslutningsproces.

Seneste kommentarer

18.08 | 08:54

T/O.
Der er sket ændring i vedtægterne efter afstemning på sidste generalforsamling.
Ændringerne kan ses §6 stk.2 og stk. 6 i vedtægterne.

01.05 | 09:23

Det er rigtigt godt

01.05 | 07:34

Ser godt ud

10.06 | 09:39

Taf for udsøgt mad i udsøgt selskab på pinsedagen 2019.
Venligste hilsener
Kirsten og Eskil

Del siden