26-08-2012

Fritidsfiskerne undrer sig stadig.

Bo Fogtmann, Skovkanten 39, 2850 Nærum, skriver i Rudersdalavisen:

Under overskriften ”Usagligt angreb” er det noget af en svada Leif A.B.C. Hansen fremkommer med i sit læserbrev 07.08.12 vedrørende mit indlæg 02.08.12. Leif bemærker først, at fritidsfiskernes debatform er ”usaglig og følelsesbetonet”. Jeg mener, at mit indlæg var både sagligt og konstruktivt, men lad det ligge.

Leif bruger en hel del spalteplads på at angribe mig for at komme med ”udokumenterede beskyldninger” m.h.t Vibeke Peschardt´s habilitet i lokalesagen på havnen.  Dette er ikke tilfældet. Som tidligere kandidat til kommunalbestyrelsen burde Leif kende til Forvaltningsloven og bestemmelserne om inhabilitet, men lad mig klargøre begrebet: Er man i offentligt hverv part i en sag, her som foreningsformand, har man ikke ret til at træffe retsgyldige beslutninger, samt må på ingen måde medvirke til behandlingen af den pågældende sag. Man bør endvidere afholde sig fra offentligt at tilkendegive sin mening om sagen, idet dette naturligvis vil påvirke beslutningen. Vibeke skriver i et brev til et stort antal borgere bl.a. ”at kommunen har givet os lov til at disponere over hele huset” (Strandvejen 366).  Dette sker vel at mærke inden kommunalbestyrelsen reelt har truffet beslutningen, og brevet er således i konflikt med den sidstnævnte retsregel om inhabilitet. Dette blev også nævnt i mit første indlæg. Mon ikke Leif vil medgive, at det var mere passende, at afvente kommunens beslutning inden brevet blev afsendt.

Dette er jo juristeri, mere relevant er en saglig debat om lokalefordelingen mellem foreningerne. Leif ser os gerne flyttet til havnen, men med opgivelsen af foreningshuset ser vi ingen mulighed herfor. Såfremt dykkerne kan tilbydes tilfredsstillende havnelokaler, bliver stueetagen i det hvide hus fri. Efter vor opfattelse er denne mere end rigelig til at opfylde vinterbadernes behov, idet den er større end de nuværende lokaler, som mange er tilfredse med. Bortset fra en mindre gruppe, som særligt i godt vejr samles og nyder en kop kaffe og en Gammel Dansk, kommer de fleste jo til stranden i badekåbe og tager hjem efter badet.

Vi kan derfor ikke forstå, hvorfor første sal også skal inddrages, og dog: Vi har haft åbent hus, og har i den seneste tid haft besøg af vinterbadere, mest ældre kvinder. Fra overhørte samtaler kan vi opfatte, at man glæder sig til at spille bridge i vore lokaler. Er det en bridgeklub, der skal tvinge os ud, og kan dette ikke foregå et andet sted? Vi har i øvrigt også, med dykkerne, 350 medlemmer.

Herved afsluttes mine indlæg i sagen. Må jeg opfordre til, at senere indlæg er saglige og humørfyldte. Mange er jo medlemmer af flere foreninger, og vi ønsker alle en formand, der kæmper for vore interesser. Efter jeg skrev mit første indlæg, er jeg blevet bekendt med, at Vibeke er blevet sygemeldt. Jeg ønsker god bedring, og håber på at se hende igen ”fit for fight”.  

Seneste kommentarer

18.08 | 08:54

T/O.
Der er sket ændring i vedtægterne efter afstemning på sidste generalforsamling.
Ændringerne kan ses §6 stk.2 og stk. 6 i vedtægterne.

01.05 | 09:23

Det er rigtigt godt

01.05 | 07:34

Ser godt ud

10.06 | 09:39

Taf for udsøgt mad i udsøgt selskab på pinsedagen 2019.
Venligste hilsener
Kirsten og Eskil

Del siden