10-07-2012

Åleudsætning 2012

 

8000 glasål er flyttet til Vedbæk

5. juli 2012 | Skrevet af

De sidste 10 år har Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug (VHFL) hvert år udsat fiskeyngel i Øresund – især åleyngel men også ørred. Udsætningen sker i samarbejde med Dansk Amatør Fiskerforbund (DAFF), der hvert år sammen med Fiskeri Ministeriet ansøger EU om tilladelse til udsætning.

Og torsdag ankom ikke mindre end 8000 åleyngel til Vedbæk Havn direkte fra Møn og Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug stod klar:

– De her åleynglen er indfanget i Biscayen i januar/februar måned, hvor de vejer ca. 0,2 gram. Herefter bliver de transporteret i tankvogn til Møn, hvor ynglen vokser i vandkar og store tanke, hvor vandets temperatur er 21 grader, og der går de så indtil nu, hvor de når en vægt på ca. 4-5 gram pr. styk. Og så går turen ellers til bl.a. Vedbæk, hvor åleynglen bliver sat ud, ”fortæller Jan Mardrup fra VHFL til Vedbæk.NET.

Ålene bliver sat ud nord og syd for Vedbæk Havn tæt på land, hvor der er ålegræs, som ynglen kan gemme sig- og vokse sig store i:

– Vi har vel efterhånden udsat mere end 300.000 fiskeyngel fra Vedbæk Havn, og det er bl.a. fordi vores del af Øresund har store forekomster af ålegræs, hvilket givet en stor vandudskiftning, som er de ideelle vækstbetingelser for fiskeyngel. Derfor er Vedbæk også kendt som et godt sted at opdrætte ål, ” fortæller Jan Mandrup fra VHFL.

Det tager 5-6 år, før ålene er klar til at blive fanget igen og ud af de 8000 åleyngel, der blev sat ud torsdag, vil cirka 30 % overlever og vokse sig store.

Det er muligvis sidste år, at Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug kan sætte åleyngel ud:

– Der er en teori om, at udover sygdom i ålebestanden, så kan ålene ikke finde tilbage til Vedbæk, hvor de er blevet sat ud, da transporten fra sydeuropa til Danmark laver kuk i deres ”GPS”, ” fortæller Jan Mardrup fra VHFL til Vedbæk.NET, der dog også fortæller, at det indtil nu kun er en teori.

Midlerne til fiskeyngel kommer fra fisketegnsafgifterne, der på landsbasis andrager 30 millioner kroner om året, og da Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug er den største lokalforening i Dansk Amatør Fiskerforbund, bidrager foreningen mest og har derfor også den største udsætning af yngel i Danmark.

Ål er som bekendt en meget truet fiskeart, men både fritids – og erhvervsfiskere har registreret et markant løft i fangsterne bl.a. grundet udsætningerne, fortæller de lokale fritidsfiskere fra Vedbæk Havn. I øvrigt er der flere lande der har indført stop for fiskeri af ål, bl.a. i Tyskland og Sverige og der kommer nok også flere restriktioner omkring ålefangst i Danmark. I dag må fiskerne fange ål fra 1. august og året ud og det er muligvis sidste gang at det bliver tilladt at fange ål.

Vedbæk Havns Fritidsfisker Laug (VHFL) blev stiftet i 1977 af fritidsfiskere. VHFL er medlem af Dansk Amatør Fiskerforbund (DAFF). Med sine 200 medlemmer, der i dag også tæller erhvervsfiskere, er VHFL i dag den største lokalforening i DAFF.

VHFL er den eneste lokalforening i DAFF, hvor både bund-garnfiskere, stangfiskere, sportsfiskere, trollingfiskere og ikke mindst erhvervsfiskere, lever sammen side om side.

Seneste kommentarer

18.08 | 08:54

T/O.
Der er sket ændring i vedtægterne efter afstemning på sidste generalforsamling.
Ændringerne kan ses §6 stk.2 og stk. 6 i vedtægterne.

01.05 | 09:23

Det er rigtigt godt

01.05 | 07:34

Ser godt ud

10.06 | 09:39

Taf for udsøgt mad i udsøgt selskab på pinsedagen 2019.
Venligste hilsener
Kirsten og Eskil

Del siden